BatorkesziaLap

Október 23 - A szabadság napja

56 évvel ezelőtt ezen a napon láng gyúlt a szívekben: a szabadság reménye. A Forradalom Lángja vezette hőseinket, és még 14 napig merészen lobogott, hogy aztán az elnyomó hatalom vérbe fojtsa a szabadságért vívott elszánt harcukat.

56 évvel ezelőtt, 1956. október 22-én a Műegyetem két karának hallgatói nagygyűlést hirdettek. A megelőző hetek eseményei arra indították a diákságot, hogy az oktatáspolitikával szembeni elégedetlenségüknek az egyetem vezetősége és diáktársaik előtt adjanak hangot.

 

A központi épület aulájába délután 3 órára meghirdetett nagygyűlésen 4-5 ezren vettek részt, és képviseltették magukat más felsőoktatási intézmények is. A gyűlésen a rektor az egyetemi tanács támogatásáról biztosította a hallgatóságot, és a hallgatók kimondták a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyesült Szervezetéhez (MEFESZ) való csatlakozásukat. Miközben követeléseiket pontokba fogalmazták, a hangulat egyre radikalizálódott.

Az eredetileg 25 pontos határozati javaslatból végül 16 pontos határozat lett, eltűntek belőle az eredeti, a diákság helyzetének javítását célzó intézkedések, megjelentek viszont a jellegzetesen pártellenzéki, az általános demokratizálódást szolgáló, valamint a nemzeti függetlenséggel kapcsolatos követeléseik.

Másnap, október 23-án az egyetemen nem volt rendes tanítás. Délutánra a hallgatóság tüntetést jelentett be, amelyet végül a pártvezetőség az utolsó pillanatban engedélyezett. A Műegyetem udvaráról induló felvonuláshoz egyre többen és többen csatlakoztak, a hallgatók röplapokat osztottak, és némán, jelszavak nélkül vonultak. A Petőfi szobor előtt találkoztak az ELTE és a műszaki egyetemek hallgatói, és együtt vonultak a Bem térre, hogy kifejezzék a lengyel események iránti szolidaritásukat.

1956. október 23-án a tömeg a Bem szoborhoz vonult. A téren az addigra már közel százezerre duzzadt demonstráló tömeg előtt Veres Péter, a Magyar Írószövetség elnöke felolvasta az Írók kiáltványát, Sinkovits Imre színművész pedig elszavalta a Nemzeti Dalt. Itt született meg a forradalom jelképe: a rákosista, szovjet típusú címertől megszabadított lyukas zászló.

56 évvel ezelőtt ezen a napon láng gyúlt a szívekben: a szabadság reménye. A Forradalom Lángja vezette hőseinket, és még 14 napig merészen lobogott, hogy aztán az elnyomó hatalom vérbe fojtsa a szabadságért vívott elszánt harcukat. De a forradalom lángját kioltani nem lehetett: a függetlenségbe és demokráciába vetett hit elevenen élt tovább, a láng szunnyadt csak, de el nem aludt, parázslott a megfelelő alkalmat várva még 34 éven keresztül.

 

Forrás: www.oktober23.kormany.hu

 

 

 

 

Ön itt van: Home Gondolat Október 23 - A szabadság napja