BatorkesziaLap

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” (Lk 2,14)


A Komáromi Református Egyházmegye szervezésében 2016. december 10-én második alkalommal került sor presbiterek bibliaismereti versenyére a Fireszke központban.

Szomszéd a szószéken - 2016. október 26-28. között vendégigehirdetők szolgáltak a bátorekeszi református templomban. 

Október 30-án 10.00-kor az ünnepi istentiszteleten az 1947-ben meghurcolt és kitelepített bátorkeszi magyar családokra emlékeztünk a bátorkeszi református templomban és a templom kertjében álló kopjafánál.

Rendhagyó hittanórák és filmklub a Fireszke központban

A XI. Bátorkeszi István Napok keretében az új borért való hálaadó istentiszteleten igét hirdetett Nátek Sándor lelkipásztor

Ünnepi hangverseny Pozsonyban

  

Istenhit egy tudományos (?!) világban

Bábelőadás a Fireszkében

Ön itt van: Home Hitélet