BatorkesziaLap

Csallóközi és Mátyusföldi prédikációk

 

A Komáromi Református Egyházmegye kezdeményezésére Csallóközi és Mátyusföldi prédikációk címmel első alkalommal jelent meg egy olyan gyűjtemény, amely az egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok egy-egy igehirdetését foglalja magába.

A 178 oldalt tartalmazó kötetben 43 prédikáció olvasható a komáromi egyházmegye lelkipásztoraitól. A finom tapintású, fényes papírra nyomtatott prédikációkat a szerzők szolgálati helyének a betű szerinti besorolása adta. A Csallóközi és Mátyusföldi prédikációk Fazekas László püspök bevezető gondolataival indul, aki többek között a következőket fogalmazta meg: „Szeretnénk bizonyságot adni annak, hogy az egyház Ura hogyan állított szolgálatba és hogyan használ az evangélium hirdetésében. Biztos vagyok abban, hogy más a szószéken, élőszóval elmondott igehirdetés és más ugyanez az igehirdetés leírva. Lehet, hogy amaz előbb, nagyobb hatású, de lejegyezve, papírra vetve sorról-sorra kidolgozva is bizonysága annak, hogy a gyülekezetekben szolgáló lelkipásztorok hittel fel is vállalják azt, amit elmondanak, amit olvashatnak az utánunk jövő nemzedéknek is”.

A prédikációs kötetet gazdagítja a Győrben élő Mátyás Lajosnak, a Pápai Református Egyházmegye  nyugalmazott  esperesének a komáromi egyházmegye templomairól készített akvarelljei.

A tetszetős kivitelezésű könyv 2014-ben a Komáromi Református Egyházmegye, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Calvin János Teológiai Akadémia kiadásában jelent meg.

Az 1700 példányszámban megjelent könyv költségeinek a fedezéséhez  200 ezer forintot támogatást nyújtott a 2013-as évben a Bethlen Gábor Alap.

www.reformata.sk

A kötet megvásárolható a bátorkeszi Református Lelkészi Hivatalban. Ára: 3,- Eur 

Csallóközi és mátyusföldi prédikációk

 

Ön itt van: Home Hitélet Csallóközi és Mátyusföldi prédikációk