BatorkesziaLap

Újra Egyházmegyei Konfirmandustalálkozó volt Bátorkeszin

 Konfirmandustalálkozó

Az őszi szünet első napján újra Bátorkeszin találkoztak a Komáromi Református Egyházmegye hitvallásra készülő fiataljai. 

KÉPES BESZÁMOLÓ!

Október 30-án került sor Bátorkeszin a komáromi egyházmegye konfirmandusainak találkozójára.

Az alkalmon tizennégy gyülekezetből mintegy 90 fiatal vett részt.

   

    

A találkozó a templomban áhítattal kezdődött.

Kassainé Mártha Tímea lévai lelkipásztor Léviről, a vámszedőről beszélt a konfirmandusoknak, aki a kifosztás asztalától Jézus hívásának engedve eljutott a kegyelem asztalához. Rámutatott arra, hogy Jézus ma is él, ma is munkálkodik az emberek életében és minket is hív. Otthagyhatjuk az Ő keresztjénél mindazt, ami fáj, ami megkötöz minket, és mi is eljuthatunk a kegyelem asztalához. Az áhítat végén a lelkipásztor megkérte a gyerekeket, hogy a már előzőleg kiosztott papírlapokra írják rá egy-egy szóval azt, amitől szabadulni szeretnének, ami megkötözi őket.

Végül mindenki kapott egy igehellyel ellátott kis kövecskét is emlékül.

Az alkalmon jelen volt Erdélyi Géza tiszteletbeli püspök is, aki köszöntötte az egybegyűlt fiatalokat.

A köszöntés itt hallgatható meg:

http://www.refradio.eu/data/downloads/sola/2014/11/7/2014.%2011.%2007.%20Sasak%20Attila%20-%20Erd%C3%A9lyi%20G%C3%A9za%20ny.%20p%C3%BCsp%C3%B6k%20megmyit%C3%B3%20gondolatai.mp3

 

A szívhez szóló köszöntés után csodálatos lelki énekekkel szolgált a komáromi gyülekezet Dics-action zenekara.

Jó volt együtt dicsérni az Urat!

Majd Kiss Beáta, a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium tanára tartott előadást

„Keresztyén ifjúság jövőképe a 21. században” címmel.

  

Előadásába bevonta a gyerekeket is, akik mozgósíthatták képzelőerejüket, kreativitásukat. Kisebb csoportokban, gyülekezetek szerint, elgondolkodhattak azon, hogy vajon milyen lesz a világ, az életünk 50 év múlva, sőt azon is, hogy milyenek lesznek ők maguk 20 év múlva, hogyan alakul majd az életük, és végül megfogalmazták, hogy mi jellemez egy keresztyén ifjút. Nagyon elgondolkodtató volt, ahogy a fiatalok látják, képzelik a jövőt.

  

Az előadás után a gimnázium két diákja, Kiss Orsolya és Ölveczky Éva, mutatták be az iskolát, az ott folyó munkát, a hétköznapokat, valamint az ünnepeket, kirándulásokat, egy nagyon jól összeállított prezentáció segítségével.

Képet kaphattunk arról, hogy milyen többletet nyújt egy magyar református gimnázium a diákjainak.

A templomi együttlét Dobai Sándor esperes zárszavával fejeződött be,

aki nagy örömét fejezte ki azért, hogy egy szép és tartalmas délelőttön ennyi fiatal lehetett együtt.

  

Ebéd előtt Erdélyi Zoltán perbetei lelkipásztor tartott játékos, sportos foglalkozást.

 

Majd követlkezett a pizza party és a kötetlen beszélgetés.

      

         

   

      

A konfiramndustalálkozó szeretetvendégséggel zárult.

  

Szöveg: Sasák Ilona kamocsai lelkész

Képek: Czinke Zsolt bátorkeszi lelkipásztor

www.reformata.sk

 

TÁMOGATÓNK: 
 
 
A találkozó után Czinke Tímea bátorkeszi lelkésszel és a fiatalokkal Sasák Attila kamocsai lelkipásztor beszélgetett.
 
 
A riport az alábbiakra kattintva hallgatható meg:
 
 

 

 

 

Ön itt van: Home Hitélet Újra Egyházmegyei Konfirmandustalálkozó volt Bátorkeszin