BatorkesziaLap

100 éve született Horváth Zsigmond püspök

 

Horváth Zsigmond lelkipásztor, majd későbbi püspök 1960-1964 között a bátorkeszi református gyülekezet beszolgáló lelkipásztora is volt. 

Horváth Zsigmond a Léva melletti Nemesboriban született 1914. november 10-én.

 Nemesbori - Bory

A nemesbori református templom

Teológiai tanulmányait a losonci teológiai szemináriumban fejezte be 1938-ban.

1941-ig segédlelkészként szolgált Hontfüzesgyarmaton, Vágfarkasdon, Vámosladányban és Búcson.

  File:Hontfüzesgyarmat templom 2.JPG

A hontfüzesgyarmati református templom

1941-ben a hontfüzesgyarmati gyülekezet lelkipásztorául választotta meg, ahol 1948-ig szolgált,

majd a búcsi reformátusok hívták meg az egyházközség élére, ahol 1949-től 1972-ig, mintegy 23 éven át szolgált.

   A

A búcsi református templom

A búcsi gyülekezet odaadó és szeretetre méltó lelkipásztora volt.

Szolgálata alatt ez volt egyházunkban az első gyülekezet, amely emléket állított a második világháborúban elesett leventéknek.

 

A bátorkeszi református templom

Lelkes Ferenc bátorkeszi lelkipásztor halálát követően 1960 és 1964 között a bátorkeszi gyülekezet lelkipásztori teendőit is végzi. 

Bátorkeszi konfirmáció 1963-ban

 

Bátorkeszi konfirmáció 1964-ben

 

1964 és 1971 között a dél-nyitrai egyházmegye esperese volt.

A komáromi gyülekezet 1973-ban választotta meg lelkipásztorául, s itt szolgált egészen haláláig, 1988-ig.

1972-ben a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház első püspökhelyettesévé választották,

Varga Imre püspök halála után pedig a  püspöki teendőket látta el egészen az új választásokig.   

 

A komáromi református templom

Tekintettel széles teológiai látókörére és egyéni adottságaira, a Komáromban 1984. május 4-én ülésező Zsinat püspökké választotta.

Lelkipásztori szolgálata alatt kijavították a komáromi református templom külső falát,

belseje pedig új festést kapott, majd újraaranyozták a csillagot és a gömböt.

Horváth Zsigmond 16 évig szolgált a komáromi gyülekezetben, 46 évig pedig lelkipásztora volt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak.

Az Úr életének 79. évében hívta haza megfáradt szolgáját. Földi maradványát szülőfalujának temetőjében, Nemesboriban  helyezték nyugalomra.

forrás: www.reformata.sk

 

 

 

Ön itt van: Home Hitélet 100 éve született Horváth Zsigmond püspök