BatorkesziaLap

Fedezzük fel az élet forrását!

Ebben az évben január 18-25 között kerül megrendezésre az ökumenikus imahét. Bátorkeszin január 20-án (kedden) 17.00-kor a református templomban,  január 23-án (pénteken) 17.00-kor a római katolikus templomban imádkozunk a keresztyénség egységéért.

Kérjük közösen a Szentháromság egy örök Isten áldását, imádkozzunk együtt a Krisztus-hívők egységéért!

 

Az Egyházak Világtanácsa Hit és Egyházszervezet és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács

az idei évre is meghirdette az ökumenikus imahetet,

melyre január 18. és 25. között kerül sor.

 

BÁTORKESZIN

Január 20-án (kedden) 17.00-kor a református templomban

Igét hirdet: Csomor Gyula plébános

 

Január 23-án (pénteken) 17.00-kor a római katolikus templomban

Igét hirdet: Czinke Zsolt lelkipásztor

 

Mindkét templomban

a Bátorkeszi Református Énekkar szolgál majd

Szabó Csongor egyházzenész, karnagy vezetésével. 

 

 

A 2015-ös imahét programját a Brazil Keresztény Egyházak Nemzeti Tanácsa készítette elő.

 

Krisztusban Kedves Testvérek!

Ez a hét az élő víz forrásához vezeti azokat, akik az imahét alkalmain templomainkban hallgatják vagy hirdetik Isten igéjét.

Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai asszonnyal, lélekben tanúsítja Isten népe számára, hogy az élet Isten ajándéka.

Ezért kínálja ma is Jézus az élő vizet, hogy aki hallja az igét, abban tényleg az élő víz forrása fakadjon éltető erejével. 

Az imahét vezérigéje:

Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (János evangéliuma 4,7)

 

Minden kedves testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk!  

Ön itt van: Home Hitélet Fedezzük fel az élet forrását!