BatorkesziaLap

Ünnepi Egyházmegyei Közgyűlés Martoson

2015. február 1-jén, 15.00 órakor Ünnepi Egyházmegyei Közgyűlés keretében iktatják be tisztségébe Dr. Szénási Szilárd esperest és Gál Sándor egyházmegyei gondnokot. 

A Komáromi Református Egyházmegye 2015. február 1-jén, 13.30 órai kezdettel a martosi református templomban tartja meg Rendkívüli Jelölő és Választó Közgyűlését, melyen sor kerül az egyházmegyei tisztségviselők, jegyzők, egyházmegyei tanácsbírák, tanácstagok és bizottségi előadók megválasztására. Ezt követően 15.00 órakor ünnepi közgyűlésen iktatják be dr. Szénási Szilárd esperest és Gál Sándor egyházmegyei gondnokot. Igét hirdet Fazekas László püspök. Az alkalmon az egyházmegye új tisztviselői is leteszik hivatali esküjüket.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 3/2007-es számú törvénye értelmében 2014. május 31-én a Komáromi Református Egyházmegye közgyűlése által a sókszelőcei református templomban az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre megtörtént a jelölés. Ezt követően 2014. szeptember 16-ig az anyaegyházközségek presbitériumai megválasztották a tisztségviselőket. 2014. október 1-jén a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága közzétette az általános tisztújítás eredményét. A választás ellen az eredmény kihirdetését követő 15 napon belül panasz nem érkezett, ezért a választás eredménye jogerőre emelkedett.

Ennek értelmében a Komáromi Református Egyházmegye presbitériumai az egyházmegye esperesévé nt. Dr. Szénási Szilárd martosi lelkipásztort és az egyházmegye gondnokává, megerősítve eddigi tisztségében, Gál Sándor búcsi gondnokot választották, akik hivatalukat a törvény értelmében 2015. január 1-től viselik. 

Ezzel egyidejűleg az Egyetemes Választási Bizottság új választást rendelt el az egyházmegyei világi főjegyzői tisztségre. Erre a tisztségre a Komáromi Református Egyházmegye rendkívüli közgyűlése által 2014. október 5-én a búcsi református templomban megtörtént a jelölés. Ezt követően 2015. január 10-ig az anyaegyházközségek presbitériumai megválasztották az egyházmegye világi főjegyzőjét, melynek eredményét 2015. január 19-én tette közzé az Egyetemes Választási Bizottság.

Megválasztott tisztségviselők: 

 

Egyházmegyei főjegyzők:

Lekészi főjegyző: Czinke Zsolt – bátorkeszi lelkipásztor 

Világi főjegyző:  Borbély Károly – komáromi presbiter

 

Zsinati lelkészi tagok:                                                                                                      Zsinati világi tagok: 

1. Dobai Sándor dunamocsi lelkipásztor                                                                   1. Gál Sándor – búcsi gondnok

2. Dr. Erdélyi Pál – vágfarkasdi lelkipásztor                                                                 2. Baranyay Alajos – zsigárdi gondnok

3. Rácz Elemér – marcelházai lelkipásztor                                                                  3. Fitos András – nagykeszi gondnok

 

Zsinati lelkészi póttagok:                                                                                                Zsinati világi póttagok:

1. Erdélyi Zoltán – perbetei lelkipásztor                                                                        1. Baranyay Zsolt – zsigárdi presbiter

2. Palcsó Attila – hetényi lelkipásztor                                                                            2. Szabó Gábor – kisújfalui gondnok

3. Sasák Attila – kamocsai lelkipásztor

 

 

 

 

 

Ön itt van: Home Hitélet Ünnepi Egyházmegyei Közgyűlés Martoson