BatorkesziaLap

Virágvasárnap - Jézus bevonulása Jeruzsálembe

Virágvasárnap - Jézus bevonulása Jeruzsálembe. A húsvét előtti vasárnap ünnepe, a nagyhét kezdete a keresztyén ünnepkörben. 10.30 - ünnepi istentisztelet a bátorkeszi református templomban.

 

"Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, (mármint Jézus) és odamentek; nemcsak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: "Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izráel Királya!" Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva: "Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön szamárcsikón ülve." Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: "Látjátok, hogy semmit sem tudunk elérni: íme, a világ őt követi!"

(Jn 12,9-19)

 

 

Ön itt van: Home Hitélet Virágvasárnap - Jézus bevonulása Jeruzsálembe