BatorkesziaLap

Mi egy vérből valók vagyunk

Van egy olyan sokak által ismert és szeretett magyar zenekar, amely a Kárpát-medencébe szétszórt 5 millió magyar érzelmeiről énekel. Dalaikban szívünkből szólnak. Legismertebb daluk címe „Nélküled“, mely sokak szerint lassan már Felvidék himnusza is lehetne. A dal refrénye így hangzik: „történjen bármi, amig élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk.“

 

 

Ez a dal a magyar egységet hivatott megénekelni. S mi akik ma itt vagyunk ebben a templommban akár felvidékiként, akár erdélyiként, vajdaságiként vagy éppen anyaoosrzágiként bizonyára tudjuk és érezzük, hogy mit jeent az, hogy egy vérből valók vagyunk. De az is fontos, hogy ma itt keresztyénekként akár római katolikusként, akár reformátusként, vagy más keresztyén felekezetűként vagyunk együtt. „Történjen bármi, amig élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk.“

Talán sokan nem is tudatosítják, hogy ennek a dalnak keresztyén mondanivalója is van. Mert mi valóban Jézus Krisztus értünk kiontott vére által egyek vagyunk. Nélküle elvesztünk, de Vele és Általa megmenekültünk, kiszabadultunk a bűn rabsághából, megváltattunk.

Nélküle  semmit ér az életünk, Nélküle semmit sem ér az ünneplésünk, Nélküle csupán por és hamu vagyunk. De Vele és Általa miénk az örök élet reménysége. Miénk a jövő, úgy egyéni életünkben, mint egyházaink, népünk és nemzetünk életében.

Az Úr Jézus Krisztus olyat tett, amire ember nem volt képes. S mindez értünk történt. Ezért nekünk is arra van szükségünk, hogy feltekintsünk az Úrra, és lássuk az Ő nagy tetteit. Azt, aki az évszázadok során magyarként is megpróbált minket, de meg is tisztított, és kivezetett bennünket a nyomorúságból. Megsegített bennünket.

S ne feledjük, hogy Ő mindig azt tette és teszi velünk, amire a legnagyobb szükségünk van akkor, amikor sokszor úgy érezzük, hogy elszabadult a pokol, és sötét erők rombolnak körülöttünk, mi pedig teljesen tehetetlenül és kiszolgáltatottan szemléljük csak az eseményeket.

Isten ma is cselekszik bennünk és általunk. Ugyanis Ő élő Úr, akire ma is nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Akiről hisszük és valljuk, hogy jó dolog hozzátartozni, jó dolog az övéi közé tartozni - minden nyomorúság, minden háborgattatás ellenére.

Mert valljuk be, hogy nekünk ma is nagyon sok nyomorúságunk, gondunk, és nehézségünk van. Akár felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, vajdasági, vagy éppen anyaországi magyarként éljük is az életünket.

A keresztyénség több, mint 2000 éves, nemzetünk több, mint 1100 éves községünk, több, mint 860 éves múltjára visszatekintve, mi is csak azt mondhatjuk, amit Sámuel próféta vésetett a kőbe: „Minket is megsegített az Úr!” Legyen ez a hitvallás a mi számunkra is hálás emlékeztető Isten kegyelmére és biztató bátorítás vándorutunk reménységben való folytatására!

Czinke Zsolt

(Elhangzott 2015. szeptember 13-án a bátorkeszi református templomban a Falunap alkalmából rendezett ökumenikus istentiszteleten.) 

 

Ön itt van: Home Hitélet Mi egy vérből valók vagyunk