BatorkesziaLap

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyilatkozata a szlovák állampolgárságtól megfosztott egyháztagok helyzetéről

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugtalansággal követi az államigazgatás, az Alkotmánybíróság döntése előtt foganatosított lépéseit a Szlovák Köztársaság állampolgárainak kettős állampolgárságával kapcsolatban.  

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége VIII. ülésszakának 23. ülésén, amelyet 2012. február 23-án elektronikus formában tartott Rimaszombatban, tárgyalt a szlovák állampolgárságtól megfosztott egyháztagok helyzetéről, és a következő ZSE-32/2012-es számú határozatot hozta:
 

„Senki nem fosztható meg akarata ellenére a Szlovák Köztársaság állampolgárságától.“ áll a Szlovák Köztársaság Alkotmánya első fejezetének 5. szakasza (2) bekezdésében, mely a totalitás korának rossz tapasztalatain és jogtalanságain alapul. Ebben a korban a Csehszlovák Szocialista Köztársaság állampolgáraitól az állampolgárságot beleegyezésük nélkül, büntetésből vették el.

A Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága még nem nyilatkozott a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által elfogadott, 40/1993 Tt. számú, a Szlovák Köztársaság állampolgárságáról szóló törvényt módosító, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által elfogadott, 250/2010 Tt. számú törvénymódosítás, és a Szlovák Köztársaság Alkotmánya közötti összhangról, ezért elsietettnek tartjuk az állami szervek eljárását, mely a múlt század embertelen eljárásait idézi.

A hivatalok eljárása következtében lett akarata ellenére hazájában hontalanná Kassai Gyula is, aki a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház köztiszteletben álló lelkésze.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház tiltakozik az állami szervek ez ügyben tanúsított, elsietett magatartása ellen, valamint együttérzéséről és erkölcsi támogatásáról biztosít minden érintetett, s hasonló magatartásra szólít fel Szlovákiában minden jóakaratú embert és jogi személyt.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház felszólítja a Szlovák Köztársaság illetékes állami szerveit, halasszák az állampolgárság megvonására a 250/2010 Tt. számú törvénymódosítás értelmében vonatkozó hivatalos eljárás foganatosítását az Alkotmánybíróságnak a törvénymódosítás és a Szlovák Köztársaság Alkotmánya közötti összhangról szóló nyilatkozata kiadásáig.” 

Forrás: www.reformata.sk

 

Ön itt van: Home Hitélet A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyilatkozata a szlovák állampolgárságtól megfosztott egyháztagok helyzetéről