BatorkesziaLap

Főlap Közélet Bátorkeszi Bérlakások, támogatások, székely zászló

Bérlakások, támogatások, székely zászló

 

2013. február 27-én tartotta soros ülését Bátorkeszi önkormányzata.

Szó, mi szó, régen jártunk már a helyi önkormányzat ülésén, hogy arról tudósítást írjunk. Az a régen még az „ancien regime”-ben volt, így hát kíváncsian vártuk: hogy néz ki egy testületi ülés az új polgármester, Labancz Roland vezetésével. Semmi különös – vonhattuk le a végén a konzekvenciát. Nincs ebben semmiféle élcelődés, az önkormányzat csak végezte a dolgát – kulturáltan, viszonylag rugalmasan. Nem voltak felizzó indulatok, ki- és berohanások. Ha valaki ellenvéleménnyel állt elő (nem volt gyakori eset), azt meghallgatták, véleményét tiszteletben tartották, legfeljebb leszavazták, ám ez a demokrácia természetes velejárója. Mindenki úgy is vette.  

*

A szokásos formaságok – az ülés programjának elfogadása, a munkabizottságok tagjainak megválasztása – után a legutolsó testületi ülés határozatai teljesítéséről szóló beszámolót hallgatták meg és fogadták el a képviselők, amit Bárczi Tibor hivatalvezető terjesztett elő. Ezt követően a nagyszombati központú Innovia Kft. képviselői, Miroslav Laurinc és Martin Galo mérnökök kaptak szót. Az 1997-ben alakult cég, melynek kirendeltségei vannak Rózsahegyen és Kassán is, egyebek mellett bérlakások építésével foglalkozik, azzal az ajánlattal lépett a testület elé, hogy ilyen lakások felépítését vállalnák községünkben is. Az önkormányzatot meggyőzte a tervrajzok, makettek bemutatásával színesített ismertetés. Bátorkeszi képviselő-testülete úgy döntött: a nemrég átadott bérlakásokkal szemben fekvő területen a szükséges formaságok rendezése után megindulhat a 11 új lakás építése. Egy-egy bérház ára 52 800 euró, melyet (ha szükséges) 30 évre szóló kölcsön felvétele után havi 138 eurós részlet fizetésével törleszt a jövendőbeli lakó. (A témával kapcsolatban hamarosan részletesebb írással jelentkezünk.)

A következő blokkban az iskolák kérdése került terítékre. Mivel az alapiskolák a község fennhatósága alá tartoznak, időközönként az iskolavezetőknek be kell számolniuk az elvégzett munkáról az önkormányzatnak. A 2011/2012-es tanév értékelésekor mind Tímea Szegiová*, a szlovák, mind Novák Ferenc, a magyar tanítási nyelvű iskola vezetője az általa igazgatott intézmény pozitívumait igyekezett kidomborítani. Az elmondottakból kitűnt, hogy mindkét oktatási intézmény előrelépett a technikai felszereltséget illetően. Az iskolákban zömében kvalifikált tanerők dolgoznak. Úgy a magyar, mint a szlovák iskola igyekszik egyre több lehetőséget biztosítani tanulóinak, hogy a kötelező tanításon kívüli időt értelmesen tölthessék el. A különböző tanulmányi versenyeken, olimpiákon, műveltségi vetélkedőkön mindkét iskolának voltak tavaly figyelemre méltó eredményei.

A speciális iskola igazgatója, Nagy Beáta kérvénnyel fordult az önkormányzathoz. Egy ellenőrzés az intézmény által használt tantermekben talajfelújításra és a fűtőtestek befedésére szólította fel az iskola vezetését. Ezért fordultak anyagi támogatásért a községhez. Egyelőre szóbeli ígéretet kaptak arra, hogy az önkormányzat igyekszik orvosolni a problémát.

Bathó Annamária főkönyvelő az iskolák idei költségvetéséről tájékoztatta a testületi ülés résztvevőit. Eszerint az alapiskolák 561 392 euróból gazdálkodhatnak. Ebből a magyar iskola 350 308 euróval, a szlovák pedig 211 084 euróval rendelkezik.

A képviselő-testület 1/2013 szám alatt – a járási ügyész figyelmeztetése értelmében – általános érvényű rendeletet fogadott el a tartalék ivóvízzel való ellátásról (arról az esetről van szó, ha valamilyen okból a vízvezeték nem szolgáltat vagy csak korlátozott mennyiségben szolgáltat ivóvizet), a szennyvíz elvezetéséről, illetve a szennygödrök tartalmának eltávolításáról. Az általános érvényű rendelet a község hivatalos honlapján (www.batorovekosihy.sk) teljes terjedelmében olvasható.

A következő részben a képviselők beszámolókat hallgattak meg. Bathó Annamária főkönyvelő a község 2012. évi gazdálkodásának eredményeivel ismertette meg az önkormányzatot. Belánszky Georgina főellenőr pedig a községi hivatalban általa elvégzett pénzügyi ellenőrzésről szólt. A főellenőr közölte: néhány apróbb, könnyen eltávolítható adminisztratív jellegű hiányosságot leszámítva minden rendben talált.

A helyi önkormányzat jóváhagyta a sport-, illetve a társadalmi szervezetek támogatására szánt pénzösszegek elosztásáról szóló javaslatot, melyet az illetékes bizottságok dolgoztak ki. A községben működő sportszervezeteknek a képviselő-testület összesen 20 000 eurót ítélt meg. Ebből a labdarúgók 9500, a testépítők 4500, a sakkozók 2900, az asztaliteniszezők 2000, a Moto Klub 900, a kosárlabdázók 200 eurót kapnak. A társadalmi szervezetek közül a SZEGAB 2000, az Alap Polgári Társulás 400, a Bátorkeszi Ifjúsági Csoport 300, a Roma Polgári Társulás 250, a Partifecske Polgári Társulás 200, a Vöröskereszt 150 eurós támogatásban részesült.

Az ülés utolsó szakaszában a testület igent mondott Kelemen Ilona telekvásárlási, illetve Szabó Katalin terembérleti kérvényére. Ugyanakkor elutasította a MEDCom Kft. kérelmét, melyben az egészségügyi társaság arra kérte a bátorkeszi önkormányzatot, hogy az tekintsen el 2 190,78 euró bérleti díj befizetésétől. A Jókai Színház Teátrum nevű csoportjának 50 euró támogatást hagytak jóvá a képviselők. Rábólintottak arra is, hogy az egészségügyi központ mögötti területen, a „Fürdőnél”, valamint az egykori téglagyárnál a Partifecske PT évi 100 euró használati díj fejében halneveldét létesíthessen. Mészáros Zsolt 11 m2-nyi területen UNIMO-bódét szeretne felállítani a kultúrház előtti téren. A kérelméről szóló döntést a testület egyelőre elnapolta – a képviselők több információt szeretnének a kezdeményezőtől. Jóváhagyták ellenben azt, hogy az egészségügyi központtal szemben levő ikerház megüresedett részébe a Kianek család költözhet be.

Az önkormányzat a 2013. március 1. – december 31. közötti időszakban nyilvános gyűjtést hirdetett ki játszótér építésére. Határozat született arról is, hogy a madari úton a község sebességmérő táblát állíttat fel.

A képviselő-testület úgy döntött, megszünteti a községi tanácsot. Kérdésünkre Dolník Tibor alpolgármester elmondta: mivel a vonatkozó törvény értelmében nem kötelező községi tanácsot működtetni, a képviselők pedig egyöntetűen úgy ítélték meg, hogy jelen körülmények között nincs rá szükség, ezért kivették a rendszerből ezt a tanácsadó szervet.

A polgármester megbízást kapott a képviselőktől arra, hogy az Állami Földalappal tárgyalásos úton rendezze a Bátorkeszi kataszterében fekvő, ugyanakkor vitatott tulajdonú földterületek kérdését, mely probléma még az előző faluvezetés idején keletkezett. A testület döntése értelmében Labancz Roland tárgyalásokat kezdeményezhet az egészségügyi központ felújításával kapcsolatban is. Hosszabban elidőztek az önkormányzat tagjai a kultúrházban elvégzendő munkálatokról. Az épület tetőszerkezetének felújítása elkerülhetetlen – ebben mindenki egyetértett. Arról alakult ki hosszabb véleménycsere: milyen technológiával oldják meg a várhatóan igen jelentős pénzbefektetéssel járó problémát. Végső döntés még nem született. A művelődési ház munkatársa, Ferst Attila elmondta: a közelmúltban az épület teljes területét WiFi szolgáltatási rendszerrel látták el, mely a kultúrházban és annak környékén könnyű internet hozzáférést tesz lehetővé.

A vitában Juhász Zoltán képviselő több polgár kérését tolmácsolva azt kérte a községi hivataltól, hogy hasson oda, a szemételszállító vállalat emberei kíméletesebben bánjanak a kukákkal. Ugyancsak megemlítette a kóbor kutyák problémáját is.

Cséplő Zoltán független képviselő felvetette: községünk önkormányzatának állást kellene foglalni a Székelyföldön kialakult magyar-román zászlóvitával kapcsolatban. Javasolta, a testület hozzon határozatot a székely zászló Bátorkeszi területén történő kitűzéséről, ezzel is kifejezve szolidaritását a romániai magyar közösség irányában. A képviselők Cséplő Zoltán előterjesztését nagy többséggel megszavazták.

A testületi ülés Labancz Roland polgármester zárszavával ért véget.

Pelle István

 

* Az igazgatónő beszámolóját kiegészítette Iveta Bartková korábbi, valamint Denisa Polhammerová jelenlegi igazgatóhelyettes, továbbá Katarína Szuriová az iskolatanács és Silvia Rozzonová a szülői szövetség elnöke.

Ön itt van: Home Közélet Bátorkeszi Bérlakások, támogatások, székely zászló