BatorkesziaLap

Március 3-án a Te Ügyed Kör Polgári Társulás hetedik alkalommal szervezett megemlékezést Komáromban az 1946-48 közötti kitelepítés és deportálás alkalmából. Ennek keretében mutatták be a Magyarock Dalszínház Fehérlaposok című rockoperáját.

 

Március 5-én, hétfőn 19 órakor Komáromban, a református templomban valósul meg Varnus Xavér orgonavirtuóz Bachtól Vangelisig című koncertje.

A 2003-ban alakult Szegab Polgári Társulásnak az elmúlt kilenc év alatt sikerült olyan szervezetet létrehozni, amely a gazdák érdekeit képviseli, emellett azonban szakmai tevékenységet is folytat.

Az idei értékelő taggyűlés első részében az ismert növényvédelmi szakember, Tamasek Zoltán tartott előadást az ökológiai szőlővédelem új módszeréről.

 

Idén szeptember 23-án lesz 50 éves a magyar rockzene történetének egyik legismertebb, legkedveltebb, legsikeresebb csapata: az Omega. Az együttes, amelyik Közép-Európa rockzenekarai közül a leglátványosabb karriert futotta be az öreg kontinensen. A múlt század 70-es éveiben például Svájcban, az NSZK-ban vagy éppen Lengyelországban legalább olyan népszerű volt, mint Magyarországon. És még napjainkban is szívesen látott vendége a pódiumoknak – otthon és külföldön egyaránt.

Ám a hírek szerint 2012 márciusában a fél évszázada zenélő Omega utolsó koncertturnéjára indul. Ennek apropóján talán nem lesz haszontalan felvillantani az együttes történetének fontosabb állomásait.

„Midőn a törvényhozás a soproni népszavazási terület lakosainak államhűségét, melyről mindenkor meg volt győződve, szeretetével viszonozza, a népszavazás emlékét a következőkben örökíti meg:

1. §A soproni népszavazási terület lakosságának a magyar állam iránt tanúsított tántoríthatatlan hűségét örök emlékezetül törvénybe iktatja.

2. §Elhatározza, hogy a népszavazás emlékének megörökítésére Sopron sz. kir. város területén e történelmi esemény jelentőségéhez méltó emlékmű állíttassék fel.

3. § Sopron sz. kir. város címere a „civitas fidelissima” jeligével egészíttetik ki.”

(Részlet az Országgyűlés 1922. évi XXIX. törvénycikkéből.)

A trianoni békeszerződés következtében megvalósult határváltozások kapcsán messze a legkevesebb szó a nyugat-magyarországi térségben lejátszódott történésekről esik. Pedig itt ment végbe a magyar történelmi köztudatban a mai napig oly nagy traumaként élő békediktátum egyetlen jelentősebb revíziója – a győztes antanthatalmak beleegyezésével és támogatásával. 

Ön itt van: Home Kultúra