BatorkesziaLap

 

Szép volt, lányok!

A bátorkeszi Kováts József Alapiskola csapata nyerte Búcson a Katona Mihály Napok keretében lezajlott műveltségi vetélkedőt, amelynek témája az 500 éve elkezdődött reformáció volt.

 

„Amelyik csapat a keszieket legyőzi, az lesz a verseny abszolút nyertese.” Ez a mondat sokszor elhangzott a századunk első évtizedének második felében, amikor a Kováts József Alapiskola diákjai sorozatban aratták a győzelmeket Búcson a Katona Mihály Napok egyik legattraktívabb rendezvényén, a mindig színvonalas műveltségi vetélkedőn. Viszont örök igazság, hogy egyszer minden sorozat megszakad. 2009 novemberében a keszi győzelmi széria is véget ért. Méghozzá jó hosszú időre. Második és harmadik helyek ugyan voltak továbbra is szép számmal, ám nyolc évig kellett arra várni, hogy iskolánk diákjai újra feljussanak a csúcsra. Ez 2017. november 11-én a Cséplő Orsolya, Marcsa Krisztina, Nátek Panna, Šilling Emese összetételű csapatnak sikerült. Méghozzá szuverén módon.

Idén október 31-én volt 500 esztendeje, hogy a szászországi Wittenberg városában Luther Márton nyilvánosságra hozta nevezetes, 95 pontból álló vitairatát, amely esemény végül a reformációnak nevezett mozgalom elindítója lett. Mivel a reformáció nem pusztán hitújítás volt, hanem messzire ható társadalmi, politikai és kulturális vonzatai (hogy mást ne mondjunk, a nemzeti nyelvek térhódítása) is ismertek, nem lehet csupán a protestáns egyházakhoz tartozó hívők „belügye”. Az általános műveltség részeként legfontosabb eseményeit, alakjait minden iskolát végzett embernek ismerni kellene.

                                                                                                  Munkában a későbbi győztes csapat.

Nem véletlen tehát, hogy a búcsi verseny feladatait már több mint másfél évtizede összeállító, s egyúttal a pártatlanságot is biztosító tanárok, Elek József és Kemenczky Krisztina, ebben az évben a reformációt választották a vetélkedő témájául. A felkészülés sokrétű munkát igényelt, hiszen a diákoknak meg kellett ismerkedniük hét vallásalapító, illetve teológus - Luther Márton, Philipp Melanchton, Kálvin János, Dávid Ferenc, Theodore de Béze, Guillame Farel, John Knox - életútjával. Tisztában kellett lenniük a reformáció genfi emlékművének egyes részeivel. Továbbá áttekintést kellett szerezniük a reformáció egyetemes és magyar történelmi hátteréről. Mivel mind Luther, mind Kálvin nagy jelentőséget tanúsított az egyházi énekeknek, de általában a zenének is, ez a terület sem maradhatott ki vetélkedőből. Feldolgozásra került Eric Till Luther című csaknem kétórás történelmi filmje is. Végül, de nem utolsó sorban a csapatoknak egy számítógépes prezentációt kellett készíteniük településük egy református személyiségéről. A bátorkeszi csapat, amelyet a zenei részből Czinke Tímea, a történelmiből Pelle István készített fel, a gályarab prédikátor, Bátorkeszi István életútját dolgozta fel.

A vetélkedő feladatainak összeállítóit dicséri, hogy az első pillantásra terjedelmesnek és nehéznek (helyenként nehézkesnek) tűnő anyagból rendkívül színes, érdekes és színvonalas szellemi összecsapást varázsoltak a nyolc résztvevő csapat számára. A versenyen a házigazda búcsiakon kívül a bátorkeszi, dunamocsi, gútai, madari, perbetei, szentpéteri alapiskolák, valamint a magyarországi jánossomorjai általános iskola diákjai mérték össze tudásukat.

                                                                        Balról jobbra: Czinke Tímea, Pelle István, Nátek Panna, Marcsa Krisztina,

                                                                        Šilling Emese, Cséplő Orsolya, Elek József (a zsüri elnöke)

 

A Kováts József Alapiskola tanulói számára a verseny remekül sikerült. Az összes megszerezhető pont (101) csaknem 90%-át (89) begyűjtve biztosan szerezték meg az első helyet. A szintén jó teljesítményt nyújtó házigazda búcsiakat 6, a harmadik helyezett perbeteieket 12 ponttal előzték meg.

(p)  

 
Ön itt van: Home Oktatásügy Iskola utca Szép volt, lányok!