BatorkesziaLap

Karácsonyi történet a Rét utcai óvodában

  Somogyi Alfréd lelkipásztor adventi gondolatai

  A bátorkeszi Rét utcai óvodában december 18-án megtartottuk az óvodánkban már hagyománnyá vált ünnepélyes karácsonyi családi délutánt.KÉPES BESZÁMOLÓ!

 "

 A csillogó díszbe öltözött és a fenyőillattól áthatott óvodánkban szeretettel köszöntöttük gyermekeink kedves szüleit, nagyszüleit és az egybegyűlt ünneplő vendégsereget, majd megelevenedett a karácsonyi történet."Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, 

Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, 

"Szívem csendben az Úrra figyel." 

 

Az ünnepi délután családi istentisztelettel kezdődött, melyen dr. Czinke Tímea református lelkész hirdette az örömhírt:

"Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

 

"És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dícsérték az Istent, és ezt mondták:

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embereknek jóakarat."

       

       

"Felment József is a galileai Názáretből a júdeai Betlehembe, a Dávid városába, 

jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt."

        

"Pásztorok tanyáztak, azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka nyájuk mellett.

És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk."

     

"Az angyal pedig ezt mondta nekik:

 Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömöt, amely az egész nép öröme lesz:

Üdvozítő született ma nektek, az Úr Krisztus, a Dávid városában." 

       

"Amikor elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz:

Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt az, amiről üzent nekünk az Úr.

Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, valamint a kisgyermeket, aki a jászolban feküdt."

     

"Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében,

íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték:

Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt." 

    

      

        

"Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük.

Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt.

Kinyitották kincseládáikat, és ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát."

      

  Fotók:F"

"Kirje, kirje, kisdedecske, Betlehemi hercegecske,

Ki mi értünk megszülettél, a pokoltól megmentettél.

Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján

Örüljetek, örvendjetek: az Úr Jézus megszületett."

 

  Fotók: Cz. Zs.

 

Ön itt van: Home Oktatásügy Ovisarok Karácsonyi történet a Rét utcai óvodában